ความหมายดีๆของดอกไม้ไทย

ดอกไม้ไทยแต่ละดอกแต่ละชนิด จะมีโครงสร้างของรูปร่าง สี และกลิ่นที่แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก หรือไม้ประดับ แต่ดอกไม้ไทยที่เราเห็นกันทั่วไป และมักจะนำมามอบเป็นของขวัญ ของกำนัล หรือประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้ว ดอกไม้ความหมายโดยนัย ตามแต่ละชนิดและสีก็แตกต่างกันอีกด้วย ดังนั้นเราจะมาหาความหมายของดอกไม้ไทยในบทความนี้กัน เพื่อที่จะได้เลือกชนิดดอกไม้ที่จะมอบโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจความหมายที่ใครสักคนอาจต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างกับคุณผ่านดอกไม้เหล่านี้แทนคำพูด   ดอกบัว หมายถึง ความศรัทธา แสดงความเคารพ ความยกย่อง ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์คุณงามความดี เป็นดอกไม้ที่แสดงความเคารพ นิยมนำไหว้พระของคนไทยมาตั้งแต่โบราณ และเป็นดอกไม้ที่ถูกอุปมาเปรียบดั่งคน 4 จำพวก อันได้แก่ (1) ผู้ที่มีสติปัญญามาก…
View Post