บูชาท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้ามมีอะไรบ้าง อย่าหาทำ ถ้าอยากขอพรสัมฤทธิ์ผล 

Total
0
Shares

กระแสการบูชาท้าวเวสสุวรรณยังคงได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน โดยเฉพาะสายมูที่พลาดไม่ได้เช่นกัน แต่การบูชาท้าวเวสสุวรรณก็มีข้อห้ามเช่นกันนะ หากผู้บูชาท่านเผลอไปทำสิ่งเหล่านี้ อาจไม่เป็นที่ถูกใจองค์เวสสุวรรณ ขอเรื่องอะไรอาจไม่ได้ดั่งหวัง เพราะท่านไม่ปลื้มที่จะให้พรเสียแล้ว ดังนัันใครต้องการจะมู บูชาท้าวเวสสุวรรณให้สัมฤทธิ์ผล จะต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจ มีข้อห้ามอะไรบ้าง และอย่าไปทำผิดเชียวนา เพราะเราเตือนคุณแล้ว 

=

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผลจะต้องไม่ทำ 5 ข้อห้ามต่อไปนี้  

  1. ห้ามผิดศีล 5 

ข้อห้ามข้อแรกที่ผู้บูชาท้าวเวสสุวรรณจะต้องยึดถือเคร่งครัด คือ ห้ามผิดศีล 5 ข้อ เด็ดขาด ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด ไม่ดื่มของมึนเมา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ตามหลักศาสนา เนื่องจากองค์เทพเวสสุวรรณ คือ เทพผู้คอยปกป้องพุทธศาสนา จึงต้องดำรงไว้ซึ่งการประพฤติศีลธรรม และองค์ท่านชื่นชมและสนับสนุนผู้ที่ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรม หากใครต้องการให้องค์เทพเวสสุวรรณเมตตา อย่าไปเผลอทำผิดศึล 5 ข้อนี้เด็ดขาด   

 

  1. ห้ามทำลายศาสนา

ห้ามทำลายศาสนาทั้งในทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการยุยงให้ศาสนาแตกแยกกัน หรือเสี้ยมให้พุทธศาสนิกชนแตกคอกัน และการส่งเสริมผู้อื่นให้เสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนา เนื่องจากท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป ท่านคงไมปลื้มใจกับคนที่จ้องทำลายศาสนาแน่นอน ถ้าไม่อยากเป็นศัตรูกับท่าน ก็อย่าได้หาทำตามข้อห้ามนี้เลยเชียว 

 

  1. ห้ามทุจริต คดโกง 

พุทธศาสนายึดมั่นให้คนประพฤติตนอยู่ในความดี มีความสุจริต ตั้งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ ผู้ที่ต้องการเคารพและบูชาท้าวเวสสุวรรณจึงควรมีความซื่อสัตย์ ประกอบอาชีพสุจริต และไม่คดโกงใคร เพราะคนที่เป็นโจร ลักขโมย หรือชอบฉ้อโกงผู้อื่น ไม่ว่าจะปล้นบุคคล หรือฉ้อโกงประเทศ ท่านท้าวเวสสุวรรณก็ไม่สนับสนุนให้พร 

 

  1. ห้ามเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 

สำหรับผู้ที่ศรัทธาและบูชาท้าวเวสสุวรรณจะต้องไม่เอาเปรียบผู้อื่น เพราะองค์ท่านเป็นเทพที่ให้ความสำคัญกับการเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งชนชั้น เช่นที่มีเรื่องเล่าว่า ท้าวเวสสุวรรณได้นำทัพเหล่าอมนุษย์เข้าเฝ้าและถวายสัตย์กับพระพุทธเจ้า ซึ่งล้วนแต่มีความแตกต่างทั้งในรูปลักษณ์และศักดิ์วรรณะ บอกได้เลยว่า หากใครที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ถือยศถือศักดิ์และชอบดูถูกคนอื่น บอกเลยว่า ท้าวเวสสุวรรณไม่โปรด ขอพรท่านเท่าไรก็ไม่สมปรารถนา  

 

  1. ห้ามเห็นแก่ตัว 

ท้าวเวสสุวรรณชึ้นชื่อว่าเป็นเทพแห่งการให้ เพราะท่านเต็มไปด้วยความเมตตา และร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์ ท่านจึงคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนเสมอ หากใครที่ต้องการบูชาองค์ท่าน จึงควรรู้จักเป็นผู้ให้ มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อแบ่งปันแก่ผู้อื่น บริจาคทาน หรือให้การช่วยเหลือผู้อื่นและสัตว์อื่นอยู่เสมอเท่าที่สามารถทำได้ ให้สมกับที่บูชาและศรัทธาในองค์เทพเวสสุวรรณ  

Chachoengsao, THAILAND – September 23, 2022: Perspective of Lord Ganesha and Giant in Wat Pong Agas temple is a famous buddhist temple with a large golden pagoda in Chachoengsao, Thailand

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ห้อยคอได้ไหม 

หลายคนที่คิดว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรนำมาห้อยคอ ที่จริงสามารถนำองค์ท่านห้อยคอได้ไม่ต่างจากพระห้อยคอ แต่วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณห้อยคอบูชายังไง เรามีมาแนะนำดังนี้  

 

ก่อนที่จะนำท้าวเวสสุวรรณห้อยคอ ให้กล่าวคำสมาทานศีล 5 หากเป็นไปได้ ควรสมาทานศีล 5 ทุกวัน หากทำหน้าหิ้งพระได้ยิ่งดี จากนั้นต่อด้วยบทพุทธคุณ (อิติปิโสฯ) แล้วตามด้วยคาถาท้าวเวสสุวรรณ และจบด้วยการอุทิศบุญให้ตนเอง (อะหังสุขิโตโหมิฯ) อุทิศบุญให้องค์ท้าวเวสสุวรรณและบริวาร 

 

ผู้หญิงห้อยท้าวเวสสุวรรณได้ไหม  

ผู้หญิงสามารถห้อยท้าวเวสสุวรรณได้เช่นกัน เพราะองค์เทพท่านมีแต่ความเมตตา ไม่ถือยศ แบ่งชนชั้น รูปลักษณ์ หรือเพศใด ๆ ดังนั้น ผู้มีจิตศรัทธาสามารถห้อยบูชาท่านได้ทุกเพศทุกวัย 

 

บูชาท้าวเวสสุวรรณช่วยเรื่องอะไร 

สำหรับใครที่มักจะมีปัญหาการเงินติดขัด เงินขาดมือ หมุนเงินไม่คล่อง การค้าขายมีปัญหา บูชาองค์เทพเวสสุรวรรณขอพรให้องค์ท่านช่วย ยิ่งใครที่รักษาศีล มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำอาชีพสุจริต ไม่คดโกงใคร ท้าวเวสสุวรรณจะให้พรช่วยเหลือ นอกจากนี้องค์ท่านยังช่วยปกป้องจากภูติผีปีศาจร้าย หากเดินทางไปที่ใดแล้วมักเจอะเจอกับสิ่งเร้นลับ ให้นึกถึงท่านและท่องคาถาหัวใจท้าวเวสสุวรรณ 

 

คาถาหัวใจท้าวเวสสุวรรณ 

เวส สะ พุ สะ 

 

You May Also Like

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้างดน้ำตาล 14 วัน

โดยปกติร่างกายต้องการน้ำตาลเพียง 24 กรัม / วัน เท่านั้น หรือประมาณ 4-6 ช้อนชา (เทียบเท่าน้ำผลไม้ประมาณ 200 มิลลิลิตร) แต่ถ้าได้รับปริมาณที่มากไป จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว เกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง และประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินลดลง น้ำตาลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  น้ำตาลธรรมชาติ ที่ได้จากผัก ผลไม้ต่างๆ (ฟรุกโตส) และน้ำตาลในนม (แล็กโทส) น้ำตาลสังเคราะห์ หรือน้ำตาลที่ปรุงแต่ง เช่น ขนมหวาน น้ำอัดลม…
View Post

ภูเขาไฟในไทยจะมีโอกาสปะทุซ้ำหรือไม่ 

จากการเกิดภัยธรรมชาติภูเขาไฟระเบิดของภูเขาไฟตองกา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ส่งผลให้เกิดควันภูเขาไฟและเถ้าถ่านที่เป็นมลพิษทางอากาศ พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไปไกลได้ถึงประมาณ 20 กิโลเมตร และเกิดคลื่นสึนามิสูงถึง 15 เมตร ซัดเข้าชายฝั่งของเกาะแมงโก้ ทำให้หมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเกาะหายไปแทบทั้งหมู่บ้าน เหตุภูเขาไฟระเบิดผลกระทบที่เกิดขึ้นรุนแรงจนทั้งเกาะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปช่วงระยะหนึ่ง และอีกหลายประเทศที่ชายฝั่งติดมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับความเสียหายรุนแรงจากภูเขาไฟปะทุลูกนี้ แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบ เพราะจุดภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดอยู่ห่างจากชายฝั่งของไทยไปประมาณ 9,500 กิโลเมตร แต่ก็ต้องมีการจับตามองและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด  ข่าวการเกิดภูเขาไฟหลายแห่งที่ยังคุกรุ่นอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนเทือกเขารอบมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ “วงแหวนแห่งไฟ” ที่หลายๆคนรู้จักกันดี ซึ่งมากกว่าร้อยละ 75% ของภูเขาไฟทั้งหมดบนโลก…
View Post

รวมอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ สไตล์ล้านนา ลำแต้ๆ

เมนูอาหารภาคเหนือ ที่ใครๆหลายคนชื่นชอบ บางคนอาจคุ้นเคยชื่อเพียงไม่กี่อย่าง แต่ที่จริงแล้ว ยังมีอาหารภาคเหนืออีกหลายเมนูที่น่าลิ้มลอง และอร่อยไม่แพ้อาหารภาคอื่นๆ บทความนี้ได้รวบรวมรายการอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ ทั้งที่อาจเคยได้ยิน และไม่เคยได้ยินมาก่อน ให้ทุกคนได้รู้จักและลองไปหาชิมกัน จะได้รู้ว่าอาหารล้านนานั้น ลำขนาด!!  แอ๊บหมู อาหารเหนือท้องถิ่นแต้ๆ ที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน แอ๊บหมู คืออาหารที่นำเนื้อหมูสดผสมกับไข่ไก่ ซึ่งจะต่างจากแอ๊บอาหารเหนือชนิดอื่นๆ คลุกเคล้ากับเครื่องปรุง แล้วห่อด้วยใบตอง จากนั้นนำไปทำให้สุกด้วยการย่างไฟ โดยการใช้ไฟอ่อนๆ จนข้างในสุก และมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน จอผักกาด แกงผักกาดเหนือ หรือ จอผักกาด อาหารพื้นบ้านล้านนา ใช้ผักกาดกวางตุ้งที่กำลังออกดอก…
View Post

ความหมายของแผงสวิตช์คืออะไร

แผงสวิตช์บอร์ด ที่เรามักจะเห็นได้ตามอาคาร ที่พักอาศัยระบบนิติบุคคล ตึกอาคารสูงๆ ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นกิจการ หรือรูปแบบอาคารใด ก็ต้องมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วรู้ไหมว่า “แผงสวิตช์” หรือ Switchboard panel ส่วนประกอบสำคัญของระบบไฟฟ้านี้ ทำหน้าที่อะไร และภายในตู้หน้าตาเรียบ ๆ นี้ มีส่วนประกอบอะไรข้างในบ้างนะ
View Post

มีเงินใช้ไม่ขัดสนด้วยวิธีการเก็บเงินตามทฤษฎี 6 Jars

Six Jars Money Management หรือการเก็บเงิน 6 กระปุก เป็นวิธีจัดการการเงิน แบ่งออกเป็น 6 ส่วน โดยการบริหารเงิน คือ การวางแผนการจัดระเบียบ และควบคุมระบบการเงิน ให้ตรงกับกิจกรรมในแต่ละส่วน เช่น กลุ่มเงินสำหรับการลงทุน กลุ่มเงินสำหรับค่าใช้จ่าย กลุ่มเงินสำหรับเก็บออม เป็นต้น ซึ่ง 6 Jars System เป็นหนึ่งในการบริหารเงินเก็บที่คิดค้นโดย T. Harv Eker นักคิดด้านการเงินการลงทุน…
View Post

รู้จักไซโคพาธ โรคขาดความสำนึกผิด

ไซโคพาธ (Psychopaths) โรคขาดความสำนึกผิด เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งเน้นแต่เป้าหมายของตนเอง และทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้น โดยไม่สนแม้จะต้องทำร้ายใคร หรือจะมีผลกระทบกับใครบ้าง Psychopaths หรือ ไซโคพาธ แปลว่า คนโรคจิต  และถ้าจะให้ความหมายคำว่า โรคจิต แปลว่า โรคทางจิตใจที่มีความผิดปกติของความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือโรคจิตพฤติกรรมรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมสติได้ (ความหมายจาก พจนานุกรมไทยราชบัณฑิตยสถาน ) เช่น ประสาทหลอน วิกลจริต หลงผิด (โรคจิต ภาษาอังกฤษ psychosis…
View Post