มารยาทพื้นฐานในสังคม สิ่งเล็ก ๆ แต่สำคัญ

Total
0
Shares

โลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว เจริญไปด้วยวัตถุและเทคโนโลยี แต่ความเจริญทางจิตใจกลับถดถอยลงคลอง 

 

หากไม่โลกสวยจนเกินไป เชื่อว่าทุกคนย่อมเห็นเป็นจริงเช่นนั้น เพราะในขณะที่โลกก้าวล้ำสู่ยุควิวัฒนาการ และความเร่งรีบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเปลือกนอกต่าง ๆ กลับไปเบียดแย่งเวลาในการฝึกอบรมและปลูกฝังความดีงามของไทยที่เคยปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมา จนคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันหลงลืมและไม่รู้จักคำว่า “มารยาท” ไปเสียแล้ว ทำให้คนวิถีสังคมยุคใหม่รู้จักแต่การยึดตนเองเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงความเหมาะสมหรือไม่ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น โดยเฉพาะมารยาทการให้เกียรติผู้อื่น หรือแม้แต่การแสดงความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่  

มารยาท คือ การมีกิริยาวาจาสุภาพและท่าทางอ่อนน้อม ประพฤติปฏิบัติตนถูกกาลเทศะ ส่วนมารยาทางสังคม คือ ข้อปฏิบัติและวินัยที่ดี ที่ควรยึดถือและประพฤติตนเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม หรือกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ เป็นข้อระเบียบและสิ่งที่ควรทำ หรือควรงดเว้น เมื่อออกจากบ้าน หรือเคหะสถานส่วนบุคคลของตน เพื่อเป็นการให้เกียรติ แสดงความเคารพ และช่วยให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ จากสามัญสำนึกของคนในสังคมนั่นเอง  

มารยาทมีอะไรบ้าง 

มารยาทสังคมมีทั่วโลก ไม่ได้มีแต่ในสังคมไทยเท่านั้น โดยคำว่ามารยาทภาษาอังกฤษใช้คำว่า Etiquette โดยในที่นี้เราขอนำเสนอมารยาทสังคมไทยอันดีงามที่เคยมีกันมา แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเริ่มผิดเพี้ยน เพราะคนส่วนใหญ่ทำอะไรตามใจและความรู้สึกของตนเป็นหลัก กลายเป็นคนที่มีลักษณะขาดความสำนึกผิด ซึ่งเราสามารถพบเห็นได้มากมายในสังคมปัจจุบัน แต่ยังไม่สาย หากเราจะหันกลับมาใส่ใจและร่วมกันพัฒนา พร้อมกับปลูกฝังมารยาทสังคมให้ลูกหลานและคนใกล้ชิดได้ยึดถือปฏิบัติต่อกัน โดยสาระสำคัญของมารยาทสังคมไทย มีดังนี้ 

การรู้จักวางตน 

รู้จักที่จะมีความอดทน สงบเสงี่ยม ไม่แสดงความก้าวร้าวแก่ผู้อื่น อวดรู้ อวดฉลาด ไม่ตีเสมอผู้ใหญ่ในที่สาธารณชนแม้จะมีความสนิทสนมเพียงใดก็ตาม เพื่อเป็นการให้เกียรติต่อบุคคลได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 

การรู้จักการพูดจา 

ละเว้นการพูดจาทำให้บุคคลอื่นเกิดความอับอายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการทักทาย หรือนำเรื่องส่วนตัวของบุคคลนั้นมาพูดในที่สาธารณะ เช่น การทักถึงรูปร่าง อ้วน ผิวดำ หน้ามีสิว รอยแผลเป็น พ่อแม่หย่าร้าง ตกงาน ฐานะล้มละลาย เป็นต้น  รวมไปถึงการตะโกน ส่งเสียงหรือพูดจาเสียงดังจนเป็นที่รบกวนผู้อื่น   

การรู้จักประมาณตน 

การกระทำที่อยู่ในขอบเขตของตน ไม่ล่วงก้าวล้ำหรือไปวุ่นวายในธุระของผู้อื่น และไม่ทำกระทำการใด ๆ เพื่อสร้างจุดสนใจ หรือเรียกร้องให้คนอื่นสนใจมากเกินไป เพราะอาจสร้างความไม่พอใจให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัว และอาจกลายเป็นภัยตามมาทีหลังได้ 

การรู้จักควบคุมอารมณ์ 

การควบคุมอารมณ์ คือ การรู้จักข่มความรู้สึกและจิตใจตนเอง ไม่ให้แสดงกิริยาที่ไม่ดี หรือวาทะก้าวร้าว ที่อาจทำให้เกิดปัญหาบานปลายและรุนแรงขึ้นกว่าเดิม ตลอดไปจนถึงการไม่ไปล่วงล้ำกระทำการใด ๆ ที่กระทบกับร่างกายโดยตรง โดยยังไม่ได้รับอนุญาต เช่น การกระชาก การดึง การทึ้ง ตบ ตี ไม่ว่าจะสร้างบาดแผลหรือไม่ก็ตาม หากเจ้าตัวไม่ได้อนุญาต นอกจากจะเป็นการเสียมารยาทแล้ว ยังถือว่าเป็นการคุกคาม หรือทำร้าย ซึ่งอาจนำไปใช้ในทางข้อกฏหมายได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการคำพูดที่ทำร้ายจิตใจผู้อื่น โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นปมด้อย หรือสิ่งที่ทำให้เขาไม่สบายใจอยู่ดั้งเดิม ซึ่งในปัจจุบันเราเรียกการกระทำเช่นนี้ว่า การบูลลี่ Bully นั่นเอง 

การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือต่อกัน 

สังคมใดที่ผู้คนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน สังคมนั้นย่อมมีความสุข ด้วยความเอื้ออาทรต่อกันนั้น เพราะความมีน้ำใจต่อกัน และการช่วยเหลือผู้อื่น ย่อมสร้างรอยยิ้ม และความสุขใจให้เกิดขึ้น กลายเป็นสังคมที่น่าอยู่ 

การสำรวมกิริยาเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ 

มารยาทไทยอันดีงาม คือ ผู้น้อยเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่จะก้มตัวแต่พองาม หรือเมื่อผู้ใหญ่เดินผ่านจะไม่วิ่งตัดหน้า เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพและให้เกียรติต่อผู้ใหญ่กว่า ในขณะที่มารยาทสากลนั้นจะมีการแสดงกิริยาแตกต่างออกไป เช่น การลุกขึ้นยืนเมื่อผู้ใหญ่เดินผ่าน หรือการโค้งตัวเล็กน้อยเพื่อทำความเคารพ เป็นต้น ซึ่งเป็นการแสดงออกทางมารยาททางสังคมตามท้องถิ่น รวมไปถึงมารยาทสากลเช่นกัน 

 

ต่อให้กาลเวลาวิ่งผ่านไปเร็วแค่ไหน แต่อย่าให้ใจของตนเสื่อมถอยจนสวนทางกับความเจริญทางวัตถุ ให้เปลือกนอกของสังคมและความดีงามภายในจิตใจของคนในสังคมเติบโตไปด้วยกัน เพราะบางอย่างอาจเป็นเพียงสิ่งเล็ก ๆ แต่ผลกระทบนั้นยิ่งใหญ่มหาศาล เหมือนกับบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเสียมารยาทระหว่างบุคคล แต่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับสังคม เปรียบเสมือน “น้ำผึ้งเพียงหยดเดียว” 

You May Also Like

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้างดน้ำตาล 14 วัน

โดยปกติร่างกายต้องการน้ำตาลเพียง 24 กรัม / วัน เท่านั้น หรือประมาณ 4-6 ช้อนชา (เทียบเท่าน้ำผลไม้ประมาณ 200 มิลลิลิตร) แต่ถ้าได้รับปริมาณที่มากไป จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว เกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง และประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินลดลง น้ำตาลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  น้ำตาลธรรมชาติ ที่ได้จากผัก ผลไม้ต่างๆ (ฟรุกโตส) และน้ำตาลในนม (แล็กโทส) น้ำตาลสังเคราะห์ หรือน้ำตาลที่ปรุงแต่ง เช่น ขนมหวาน น้ำอัดลม…
View Post

ภูเขาไฟในไทยจะมีโอกาสปะทุซ้ำหรือไม่ 

จากการเกิดภัยธรรมชาติภูเขาไฟระเบิดของภูเขาไฟตองกา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ส่งผลให้เกิดควันภูเขาไฟและเถ้าถ่านที่เป็นมลพิษทางอากาศ พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไปไกลได้ถึงประมาณ 20 กิโลเมตร และเกิดคลื่นสึนามิสูงถึง 15 เมตร ซัดเข้าชายฝั่งของเกาะแมงโก้ ทำให้หมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเกาะหายไปแทบทั้งหมู่บ้าน เหตุภูเขาไฟระเบิดผลกระทบที่เกิดขึ้นรุนแรงจนทั้งเกาะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปช่วงระยะหนึ่ง และอีกหลายประเทศที่ชายฝั่งติดมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับความเสียหายรุนแรงจากภูเขาไฟปะทุลูกนี้ แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบ เพราะจุดภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดอยู่ห่างจากชายฝั่งของไทยไปประมาณ 9,500 กิโลเมตร แต่ก็ต้องมีการจับตามองและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด  ข่าวการเกิดภูเขาไฟหลายแห่งที่ยังคุกรุ่นอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนเทือกเขารอบมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ “วงแหวนแห่งไฟ” ที่หลายๆคนรู้จักกันดี ซึ่งมากกว่าร้อยละ 75% ของภูเขาไฟทั้งหมดบนโลก…
View Post

รวมอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ สไตล์ล้านนา ลำแต้ๆ

เมนูอาหารภาคเหนือ ที่ใครๆหลายคนชื่นชอบ บางคนอาจคุ้นเคยชื่อเพียงไม่กี่อย่าง แต่ที่จริงแล้ว ยังมีอาหารภาคเหนืออีกหลายเมนูที่น่าลิ้มลอง และอร่อยไม่แพ้อาหารภาคอื่นๆ บทความนี้ได้รวบรวมรายการอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ ทั้งที่อาจเคยได้ยิน และไม่เคยได้ยินมาก่อน ให้ทุกคนได้รู้จักและลองไปหาชิมกัน จะได้รู้ว่าอาหารล้านนานั้น ลำขนาด!!  แอ๊บหมู อาหารเหนือท้องถิ่นแต้ๆ ที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน แอ๊บหมู คืออาหารที่นำเนื้อหมูสดผสมกับไข่ไก่ ซึ่งจะต่างจากแอ๊บอาหารเหนือชนิดอื่นๆ คลุกเคล้ากับเครื่องปรุง แล้วห่อด้วยใบตอง จากนั้นนำไปทำให้สุกด้วยการย่างไฟ โดยการใช้ไฟอ่อนๆ จนข้างในสุก และมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน จอผักกาด แกงผักกาดเหนือ หรือ จอผักกาด อาหารพื้นบ้านล้านนา ใช้ผักกาดกวางตุ้งที่กำลังออกดอก…
View Post

ความหมายของแผงสวิตช์คืออะไร

แผงสวิตช์บอร์ด ที่เรามักจะเห็นได้ตามอาคาร ที่พักอาศัยระบบนิติบุคคล ตึกอาคารสูงๆ ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นกิจการ หรือรูปแบบอาคารใด ก็ต้องมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วรู้ไหมว่า “แผงสวิตช์” หรือ Switchboard panel ส่วนประกอบสำคัญของระบบไฟฟ้านี้ ทำหน้าที่อะไร และภายในตู้หน้าตาเรียบ ๆ นี้ มีส่วนประกอบอะไรข้างในบ้างนะ
View Post

มีเงินใช้ไม่ขัดสนด้วยวิธีการเก็บเงินตามทฤษฎี 6 Jars

Six Jars Money Management หรือการเก็บเงิน 6 กระปุก เป็นวิธีจัดการการเงิน แบ่งออกเป็น 6 ส่วน โดยการบริหารเงิน คือ การวางแผนการจัดระเบียบ และควบคุมระบบการเงิน ให้ตรงกับกิจกรรมในแต่ละส่วน เช่น กลุ่มเงินสำหรับการลงทุน กลุ่มเงินสำหรับค่าใช้จ่าย กลุ่มเงินสำหรับเก็บออม เป็นต้น ซึ่ง 6 Jars System เป็นหนึ่งในการบริหารเงินเก็บที่คิดค้นโดย T. Harv Eker นักคิดด้านการเงินการลงทุน…
View Post

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้ามมีอะไรบ้าง อย่าหาทำ ถ้าอยากขอพรสัมฤทธิ์ผล 

กระแสการบูชาท้าวเวสสุวรรณยังคงได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน โดยเฉพาะสายมูที่พลาดไม่ได้เช่นกัน แต่การบูชาท้าวเวสสุวรรณก็มีข้อห้ามเช่นกันนะ หากผู้บูชาท่านเผลอไปทำสิ่งเหล่านี้ อาจไม่เป็นที่ถูกใจองค์เวสสุวรรณ ขอเรื่องอะไรอาจไม่ได้ดั่งหวัง เพราะท่านไม่ปลื้มที่จะให้พรเสียแล้ว ดังนัันใครต้องการจะมู บูชาท้าวเวสสุวรรณให้สัมฤทธิ์ผล จะต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจ มีข้อห้ามอะไรบ้าง และอย่าไปทำผิดเชียวนา เพราะเราเตือนคุณแล้ว  วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผลจะต้องไม่ทำ 5 ข้อห้ามต่อไปนี้   ห้ามผิดศีล 5  ข้อห้ามข้อแรกที่ผู้บูชาท้าวเวสสุวรรณจะต้องยึดถือเคร่งครัด คือ ห้ามผิดศีล 5 ข้อ เด็ดขาด ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด ไม่ดื่มของมึนเมา…
View Post