มิจฉาวณิชชา 5 อาชีพที่พระพุทธเจ้าห้าม ทำแล้วสร้างบาปติดตัว 

Total
0
Shares

รู้ไหมว่า 5 อาชีพใดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามประกอบเลี้ยงชีพ เพราะจะเป็นการก่อบาปสร้างเวรติดตัว โดยอาชีพต้องห้ามนี้ ทางพุทธศาสนาเรียกว่า มิจฉาวณิชชา คือ อาชีพ 5 อย่าง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้าม ได้แก่ 

  1. มังสวณิชชา คือ อาชีพค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่า เช่น เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา หรือเลี้ยงโค กระบือ เพื่อขายหรือส่งต่อไปยังโรงฆ่าสัตว์ เป็นการส่งเสริมให้ผิดศีลข้อ 1 คือ ปาณาติบาติฯ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แม้ว่าตามหลักศาสนาพุทธเชื่อว่าสัตว์เหล่านั้นเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม แต่การที่เราไปมีส่วนในการฆ่าชีวิตสัตว์อื่น เราก็จะติดเศษกรรมวนเวียนไปเกิดเป็นสัตว์ให้ผู้อื่นฆ่าในชาติอื่น ๆ เป็นเช่นนี้อยู่ร่ำไป ไม่จบไม่สิ้น ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติไว้ เพื่อไม่ให้ต้องก่อร่างสร้างเหตุแห่งกรรม เมื่อเหตุไม่มี ผลก็ไม่เกิด

  1. สัตตวณิชชา คือ อาชีพค้ามนุษย์ เป็นการค้าขายมนุษย์ด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เช่น การค้าแรงงาน ค้าสตรี ค้าเด็ก อาจนำลูกหลานหรือญาติของตนไปส่งขายให้เป็นแรงงานเถื่อน นำไปขายต่อแหล่งค้าประเวณี หรือ เป็นนายหน้าหาลูกค้าเอง แล้วบังคับขู่เข็ญให้เด็กหรือผู้หญิงถูกกระทำชำเรา หรือแม้แต่การลักพาตัวเพื่อนำไปค้า ซึ่งเรามักจะได้ยินข่าวขบวนการค้ามนุษย์กันอยู่บ่อย ๆ 

  1. สัตถวณิชชา คือ อาชีพค้าอาวุธ ไม่ว่าจะเป็นอาวุธพร้อมใช้งาน หรือ วัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาวุธ เช่น ดาบ หอก ปืน ระเบิด ปรมาณู สารเคมี แก๊สพิษ รถถัง และอาวุธต่าง ๆ ที่นำไปใช้ในการรบราฆ่าฟัน หรือใช้เป็นส่วนทำลายชีวิตอื่นได้ แม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้นำไปใช้งาน แต่เป็นผู้ค้าขาย หรือเป็นพนักงานในองค์กร – โรงงานประกอบอาวุธ ก็ถือว่าช่วยส่งเสริมในการเข่นฆ่า ทำลาย หรือแม้แต่สงคราม ส่งเสริมให้โลกไร้สันติสุข ดังนั้น การทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสตราวุธ อาวุธต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นอาชีพที่สร้างบาปติดตัวทั้งหมด 

  1. มัชชวณิชชา คือ อาชีพค้าน้ำเมา ค้าขายสุรา แอลกอฮอล์ และ สารเสพติดทุกชนิด ซึ่งแอลกฮอล์และสารเสพติด ส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้ผู้เสพหรือดื่มเข้าไป เสียการควบคุมสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจ ทำผิดศึลทุกข้อได้โดยไม่รู้สึกกลัวเกรง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ในศีล 5 ข้อที่ 5 คือ สุราเมรยมัฌชปมาฯ ดังนั้น การค้าขาย จำหน่าย หรือแม้แต่การเป็นพนักงานในโรงงานผลิตสิ่งเสพติดทั้งปวง ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นทำผิดศีล ทำผิดกฏหมาย เข่นฆ่า ทำร้าย ทำลาย เพราะขาดการสติ เนื่องจากฤทธิ์น้ำเมาและสารเสพติด จึงเป็นอีกอาชีพต้องห้ามที่อุบาสก อุบาสิกาไม่ควรทำ หากไม่อยากสร้างบาปให้กับตนเอง 

  1. วิสวณิชชา คือ อาชีพค้าขายยาพิษ สารพิษ สารเคมีที่เป็นพิษต่อชีวิต เช่น ยาฆ่าแมลง ยากำจัดปลวก รวมไปถึงสารเคมีอื่น ๆ ที่สามารถใช้ทำร้ายหรือทำลาย และเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าขาย จำหน่าย หรือผู้ผลิต และมีส่วนร่วมในการผลิต (ลูกจ้าง) ถือว่ามีส่วนร่วมในการเข่นฆ่าและทำลายเช่นกัน  

 

อาชีพ 5 ประเภทนี้ คือ อาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเราสร้างบาปติดตัว เพราะถึงแม้จะช่วยทำให้ได้ทรัพย์มาก บางคนถึงขั้นพลิกชีวิตกินดีอยู่ดี สุขสบายบนกองเงินกองทอง แต่ก็จะมีบาปติดตัวเหมือนเงาตามตัว ยิ่งได้ทรัพย์มาก รวยมากจากอาชีพเหล่านี้มากเท่าไร ก็ยิ่งมีบาปกรรมมากเท่านั้น เข้าทำนอง อิ่มท้องแต่พร่องทางใจ แต่ถ้าใครที่รู้ทัน และพึงยึดหลักการประกอบสัมมาอาชีพ สุจริต ไม่ผิดกฏหมาย ไม่ผิดศีล ไม่ผิดหลักธรรม แม้ไม่ร่ำรวยเงินทอง แต่ย่อมเป็นสุขใจมากกว่า เพราะไม่ต้องคอยระแวดระวังภัย และไม่ต้องห่วงถึงบ่วงกรรม เพราะกฏแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ

You May Also Like

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้างดน้ำตาล 14 วัน

โดยปกติร่างกายต้องการน้ำตาลเพียง 24 กรัม / วัน เท่านั้น หรือประมาณ 4-6 ช้อนชา (เทียบเท่าน้ำผลไม้ประมาณ 200 มิลลิลิตร) แต่ถ้าได้รับปริมาณที่มากไป จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว เกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง และประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินลดลง น้ำตาลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  น้ำตาลธรรมชาติ ที่ได้จากผัก ผลไม้ต่างๆ (ฟรุกโตส) และน้ำตาลในนม (แล็กโทส) น้ำตาลสังเคราะห์ หรือน้ำตาลที่ปรุงแต่ง เช่น ขนมหวาน น้ำอัดลม…
View Post

ภูเขาไฟในไทยจะมีโอกาสปะทุซ้ำหรือไม่ 

จากการเกิดภัยธรรมชาติภูเขาไฟระเบิดของภูเขาไฟตองกา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ส่งผลให้เกิดควันภูเขาไฟและเถ้าถ่านที่เป็นมลพิษทางอากาศ พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไปไกลได้ถึงประมาณ 20 กิโลเมตร และเกิดคลื่นสึนามิสูงถึง 15 เมตร ซัดเข้าชายฝั่งของเกาะแมงโก้ ทำให้หมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเกาะหายไปแทบทั้งหมู่บ้าน เหตุภูเขาไฟระเบิดผลกระทบที่เกิดขึ้นรุนแรงจนทั้งเกาะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปช่วงระยะหนึ่ง และอีกหลายประเทศที่ชายฝั่งติดมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับความเสียหายรุนแรงจากภูเขาไฟปะทุลูกนี้ แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบ เพราะจุดภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดอยู่ห่างจากชายฝั่งของไทยไปประมาณ 9,500 กิโลเมตร แต่ก็ต้องมีการจับตามองและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด  ข่าวการเกิดภูเขาไฟหลายแห่งที่ยังคุกรุ่นอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนเทือกเขารอบมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ “วงแหวนแห่งไฟ” ที่หลายๆคนรู้จักกันดี ซึ่งมากกว่าร้อยละ 75% ของภูเขาไฟทั้งหมดบนโลก…
View Post

รวมอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ สไตล์ล้านนา ลำแต้ๆ

เมนูอาหารภาคเหนือ ที่ใครๆหลายคนชื่นชอบ บางคนอาจคุ้นเคยชื่อเพียงไม่กี่อย่าง แต่ที่จริงแล้ว ยังมีอาหารภาคเหนืออีกหลายเมนูที่น่าลิ้มลอง และอร่อยไม่แพ้อาหารภาคอื่นๆ บทความนี้ได้รวบรวมรายการอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ ทั้งที่อาจเคยได้ยิน และไม่เคยได้ยินมาก่อน ให้ทุกคนได้รู้จักและลองไปหาชิมกัน จะได้รู้ว่าอาหารล้านนานั้น ลำขนาด!!  แอ๊บหมู อาหารเหนือท้องถิ่นแต้ๆ ที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน แอ๊บหมู คืออาหารที่นำเนื้อหมูสดผสมกับไข่ไก่ ซึ่งจะต่างจากแอ๊บอาหารเหนือชนิดอื่นๆ คลุกเคล้ากับเครื่องปรุง แล้วห่อด้วยใบตอง จากนั้นนำไปทำให้สุกด้วยการย่างไฟ โดยการใช้ไฟอ่อนๆ จนข้างในสุก และมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน จอผักกาด แกงผักกาดเหนือ หรือ จอผักกาด อาหารพื้นบ้านล้านนา ใช้ผักกาดกวางตุ้งที่กำลังออกดอก…
View Post

ความหมายของแผงสวิตช์คืออะไร

แผงสวิตช์บอร์ด ที่เรามักจะเห็นได้ตามอาคาร ที่พักอาศัยระบบนิติบุคคล ตึกอาคารสูงๆ ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นกิจการ หรือรูปแบบอาคารใด ก็ต้องมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วรู้ไหมว่า “แผงสวิตช์” หรือ Switchboard panel ส่วนประกอบสำคัญของระบบไฟฟ้านี้ ทำหน้าที่อะไร และภายในตู้หน้าตาเรียบ ๆ นี้ มีส่วนประกอบอะไรข้างในบ้างนะ
View Post

มีเงินใช้ไม่ขัดสนด้วยวิธีการเก็บเงินตามทฤษฎี 6 Jars

Six Jars Money Management หรือการเก็บเงิน 6 กระปุก เป็นวิธีจัดการการเงิน แบ่งออกเป็น 6 ส่วน โดยการบริหารเงิน คือ การวางแผนการจัดระเบียบ และควบคุมระบบการเงิน ให้ตรงกับกิจกรรมในแต่ละส่วน เช่น กลุ่มเงินสำหรับการลงทุน กลุ่มเงินสำหรับค่าใช้จ่าย กลุ่มเงินสำหรับเก็บออม เป็นต้น ซึ่ง 6 Jars System เป็นหนึ่งในการบริหารเงินเก็บที่คิดค้นโดย T. Harv Eker นักคิดด้านการเงินการลงทุน…
View Post

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้ามมีอะไรบ้าง อย่าหาทำ ถ้าอยากขอพรสัมฤทธิ์ผล 

กระแสการบูชาท้าวเวสสุวรรณยังคงได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน โดยเฉพาะสายมูที่พลาดไม่ได้เช่นกัน แต่การบูชาท้าวเวสสุวรรณก็มีข้อห้ามเช่นกันนะ หากผู้บูชาท่านเผลอไปทำสิ่งเหล่านี้ อาจไม่เป็นที่ถูกใจองค์เวสสุวรรณ ขอเรื่องอะไรอาจไม่ได้ดั่งหวัง เพราะท่านไม่ปลื้มที่จะให้พรเสียแล้ว ดังนัันใครต้องการจะมู บูชาท้าวเวสสุวรรณให้สัมฤทธิ์ผล จะต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจ มีข้อห้ามอะไรบ้าง และอย่าไปทำผิดเชียวนา เพราะเราเตือนคุณแล้ว  วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผลจะต้องไม่ทำ 5 ข้อห้ามต่อไปนี้   ห้ามผิดศีล 5  ข้อห้ามข้อแรกที่ผู้บูชาท้าวเวสสุวรรณจะต้องยึดถือเคร่งครัด คือ ห้ามผิดศีล 5 ข้อ เด็ดขาด ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด ไม่ดื่มของมึนเมา…
View Post