เทรนด์ใหม่ Sustainability เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

Total
0
Shares

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนรุนแรงขึ้น สาเหตุมาจากปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดมาจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต การบริโภค – อุปโภค การใช้พลังงาน เชื้อเพลิง ขยะอาหารจากทุกครัวเรือน การขนส่ง กระบวนการผลิตจากโรงงาน โดยเฉพาะผลกระทบจากธุรกิจทุกประเภท

ทำให้ทั่วโลกต้องหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในทุกช่องทางที่ล้วนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นที่มาของคำว่า “Sustainability” และนำไปสู่เทรนด์ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ควบคู่กับธุรกิจ เราจะมาส่อง 5 เทรนด์แห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่มีอะไรบ้าง และจะช่วยโลกของเรามุ่งไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตได้อย่างไร 

Sustainability คืออะไร 

เมื่อแปลคำว่า Sustainability คือ ความยั่งยืน ความคงทน โดยการนำคำนี้มาใช้นั้นจะหมายถึงการมองไปยังอนาคตที่ไม่ได้หยุดเพียงแค่ปัจจุบัน ซึ่งเมื่อเรานำมาใช้ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม พูดรวม ๆ แล้วจะหมายถึงความพัฒนาทางสิ่งแวดล้อมให้คนรุ่นต่อไปได้ยังคงมีใช้อย่างไม่จำกัด 

ซึ่งในแนวคิดของความยั่งยืน หมายถึงความใส่ใจรายละเอียดในทุกมิติ ที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่จะต้องประกอบไปด้วย 3P ได้แก่ 

  • Planet : โลก 
  • People : ผู้คน 
  • Profit : ผลกำไร  

ซึ่งมุ่งเน้นในการดูแลโลกให้มีความสมดุล โดยนำแนวคิด Sustainability มาปรับใช้กับธุรกิจให้ครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งพัฒนามาจากธุรกิจในรูปแบบเก่าที่มุ่งเน้นแต่ผลกำไร จนไม่ได้สนใจถึงกระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง และเมื่อธุรกิจและแบรนด์ต่าง ๆ เริ่มหันมาให้ความสนใจกับคำว่าความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อตอบสนองแก่ผู้บริโภคและได้รักษาสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน ทำให้มีการนำหลักทฤษฏีแห่งความยั่งยืนมาพัฒนาในธุรกิจแบบ Sustainable Brand มากขึ้น และกลายเป็นเทรนด์ธุรกิจที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับโลกในอนาคต 

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และ รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์

แม้ว่ารถพลังงานไฟฟ้าและรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์จะมีใช้ในหลาย ๆ ประเทศมาพักใหญ่ ๆ แล้ว แต่ในบ้านเราก็เริ่มมีการนำเข้ามาใช้กันมากขึ้นแล้วเช่นกัน และมีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจากรถพลังงานไฟฟ้าสะอาด สร้างและปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศได้น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย

และแม้ว่ารถพลังงานสะอาดจะมีราคาสูง แต่หลายคนก็ยอมลงทุนจ่ายสูงขึ้นอีกนิด เพื่อได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นไปได้ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ราคารถพลังงานไฟฟ้า หรือรถพลังงานแสงอาทิตย์เหล่านี้จะมีราคาที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

แพลนต์เบสโปรตีน

กว่า 75% ของพื้นที่การเกษตรกรรมทั่วโลก ถูกใช้ในการทำฟาร์มปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารของมนุษย์ ซึ่งรวมไปถึงพื้นที่เพาะปลูกอาหารสัตว์เหล่านั้น ทำให้การทำปศุสัตว์ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาล และ เป็นอีกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

จึงได้เกิดแนวคิดอาหารแห่งอนาคต Plant Based Protein คือ อาหารแปรรูปจากพืช โดยใช้โปรตีนจากพืช ผัก ผลไม้ และธัญพืชต่าง ๆ ให้รสชาติ สีสัน กลิ่น ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ แต่ช่วยลดการสร้างมลภาวะจากกระบวนการผลิตฟาร์มปศุสัตว์ ตอบโจทย์กับผู้ที่ไม่ต้องการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ และยังเป็นแนวทาง Sustainability สร้างความสมดุลให้กับโลกได้อย่างยั่งยืน

ต้นไม้บนกล่องเปล่า 

Bloom Everlasting คือ กล่องช็อกโกแลตที่มีการฝังเมล็ดพืชลงในเนื้อกระดาษ ซี่งเป็นผลงานการออกแบบชาวอังกฤษ โดยจะเลือกเมล็ดพืชที่สามารถเข้ากับรสชาติของช็อกโกแลตได้เป็นอย่างดี ก่อนที่จะฝังลงในกล่อง และเพียงแค่ฉีกกล่องกระดาษลงดิน แล้วรดน้ำ ดูแลเหมือนการเพาะเมล็ดพืชทั่วไป เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะ แต่เพิ่มต้นไม้ให้เป็นปอดของโลก 

เส้นใยจากขวดพลาสติก

ในแต่ละปี มีการทิ้งพลาสติกทั่วโลกกว่า 1,000,000 ล้านตัน แค่ในประเทศไทยก็มีการทิ้งขวดพลาสติกปีละกว่า 4,000 ล้านขวด ก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมหาศาล ดังนั้น เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก จึงได้มีการนำพลาสติกมารีไซเคิล นำมาประยุกต์เป็นวัสดุใช้ซ้ำในรูปแบบต่าง ๆ การนำขวดพลาสติกมา upcycling ก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่มาแรงเช่นกัน

ซึ่งเป็นการนำเส้นใยจากพลาสติกมาถักทอสร้างวัสดุใหม่ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าพันคอ ผ้าห่ม หมวก กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น ทำให้ช่วยลดปริมาณขยะ ลดการปล่อยก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศ ลดงบประมาณการกำจัดขยะ ลดต้นทุนการผลิต และยังได้ผลิตภัณฑ์ที่เก๋และเข้าคอนเซ็ปต์แฟชั่นรักษ์โลก 

จัดการข้อมูลด้วย Cloud 

Cloud คือ การจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เพราะลดขั้นตอนการขนส่งเอกสารแบบกระดาษ การจัดการข้อมูลแบบ Cloud จึงช่วยลดการใช้กระดาษ ลดการใช้หมึก ลดการใช้ทรัพยากร ทำให้ลดการผลิต ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนสู่ธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

You May Also Like

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้างดน้ำตาล 14 วัน

โดยปกติร่างกายต้องการน้ำตาลเพียง 24 กรัม / วัน เท่านั้น หรือประมาณ 4-6 ช้อนชา (เทียบเท่าน้ำผลไม้ประมาณ 200 มิลลิลิตร) แต่ถ้าได้รับปริมาณที่มากไป จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว เกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง และประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินลดลง น้ำตาลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  น้ำตาลธรรมชาติ ที่ได้จากผัก ผลไม้ต่างๆ (ฟรุกโตส) และน้ำตาลในนม (แล็กโทส) น้ำตาลสังเคราะห์ หรือน้ำตาลที่ปรุงแต่ง เช่น ขนมหวาน น้ำอัดลม…
View Post

ภูเขาไฟในไทยจะมีโอกาสปะทุซ้ำหรือไม่ 

จากการเกิดภัยธรรมชาติภูเขาไฟระเบิดของภูเขาไฟตองกา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ส่งผลให้เกิดควันภูเขาไฟและเถ้าถ่านที่เป็นมลพิษทางอากาศ พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไปไกลได้ถึงประมาณ 20 กิโลเมตร และเกิดคลื่นสึนามิสูงถึง 15 เมตร ซัดเข้าชายฝั่งของเกาะแมงโก้ ทำให้หมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเกาะหายไปแทบทั้งหมู่บ้าน เหตุภูเขาไฟระเบิดผลกระทบที่เกิดขึ้นรุนแรงจนทั้งเกาะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปช่วงระยะหนึ่ง และอีกหลายประเทศที่ชายฝั่งติดมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับความเสียหายรุนแรงจากภูเขาไฟปะทุลูกนี้ แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบ เพราะจุดภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดอยู่ห่างจากชายฝั่งของไทยไปประมาณ 9,500 กิโลเมตร แต่ก็ต้องมีการจับตามองและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด  ข่าวการเกิดภูเขาไฟหลายแห่งที่ยังคุกรุ่นอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนเทือกเขารอบมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ “วงแหวนแห่งไฟ” ที่หลายๆคนรู้จักกันดี ซึ่งมากกว่าร้อยละ 75% ของภูเขาไฟทั้งหมดบนโลก…
View Post

รวมอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ สไตล์ล้านนา ลำแต้ๆ

เมนูอาหารภาคเหนือ ที่ใครๆหลายคนชื่นชอบ บางคนอาจคุ้นเคยชื่อเพียงไม่กี่อย่าง แต่ที่จริงแล้ว ยังมีอาหารภาคเหนืออีกหลายเมนูที่น่าลิ้มลอง และอร่อยไม่แพ้อาหารภาคอื่นๆ บทความนี้ได้รวบรวมรายการอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ ทั้งที่อาจเคยได้ยิน และไม่เคยได้ยินมาก่อน ให้ทุกคนได้รู้จักและลองไปหาชิมกัน จะได้รู้ว่าอาหารล้านนานั้น ลำขนาด!!  แอ๊บหมู อาหารเหนือท้องถิ่นแต้ๆ ที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน แอ๊บหมู คืออาหารที่นำเนื้อหมูสดผสมกับไข่ไก่ ซึ่งจะต่างจากแอ๊บอาหารเหนือชนิดอื่นๆ คลุกเคล้ากับเครื่องปรุง แล้วห่อด้วยใบตอง จากนั้นนำไปทำให้สุกด้วยการย่างไฟ โดยการใช้ไฟอ่อนๆ จนข้างในสุก และมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน จอผักกาด แกงผักกาดเหนือ หรือ จอผักกาด อาหารพื้นบ้านล้านนา ใช้ผักกาดกวางตุ้งที่กำลังออกดอก…
View Post

ความหมายของแผงสวิตช์คืออะไร

แผงสวิตช์บอร์ด ที่เรามักจะเห็นได้ตามอาคาร ที่พักอาศัยระบบนิติบุคคล ตึกอาคารสูงๆ ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นกิจการ หรือรูปแบบอาคารใด ก็ต้องมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วรู้ไหมว่า “แผงสวิตช์” หรือ Switchboard panel ส่วนประกอบสำคัญของระบบไฟฟ้านี้ ทำหน้าที่อะไร และภายในตู้หน้าตาเรียบ ๆ นี้ มีส่วนประกอบอะไรข้างในบ้างนะ
View Post

มีเงินใช้ไม่ขัดสนด้วยวิธีการเก็บเงินตามทฤษฎี 6 Jars

Six Jars Money Management หรือการเก็บเงิน 6 กระปุก เป็นวิธีจัดการการเงิน แบ่งออกเป็น 6 ส่วน โดยการบริหารเงิน คือ การวางแผนการจัดระเบียบ และควบคุมระบบการเงิน ให้ตรงกับกิจกรรมในแต่ละส่วน เช่น กลุ่มเงินสำหรับการลงทุน กลุ่มเงินสำหรับค่าใช้จ่าย กลุ่มเงินสำหรับเก็บออม เป็นต้น ซึ่ง 6 Jars System เป็นหนึ่งในการบริหารเงินเก็บที่คิดค้นโดย T. Harv Eker นักคิดด้านการเงินการลงทุน…
View Post

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้ามมีอะไรบ้าง อย่าหาทำ ถ้าอยากขอพรสัมฤทธิ์ผล 

กระแสการบูชาท้าวเวสสุวรรณยังคงได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน โดยเฉพาะสายมูที่พลาดไม่ได้เช่นกัน แต่การบูชาท้าวเวสสุวรรณก็มีข้อห้ามเช่นกันนะ หากผู้บูชาท่านเผลอไปทำสิ่งเหล่านี้ อาจไม่เป็นที่ถูกใจองค์เวสสุวรรณ ขอเรื่องอะไรอาจไม่ได้ดั่งหวัง เพราะท่านไม่ปลื้มที่จะให้พรเสียแล้ว ดังนัันใครต้องการจะมู บูชาท้าวเวสสุวรรณให้สัมฤทธิ์ผล จะต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจ มีข้อห้ามอะไรบ้าง และอย่าไปทำผิดเชียวนา เพราะเราเตือนคุณแล้ว  วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผลจะต้องไม่ทำ 5 ข้อห้ามต่อไปนี้   ห้ามผิดศีล 5  ข้อห้ามข้อแรกที่ผู้บูชาท้าวเวสสุวรรณจะต้องยึดถือเคร่งครัด คือ ห้ามผิดศีล 5 ข้อ เด็ดขาด ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด ไม่ดื่มของมึนเมา…
View Post