5  แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร 

Total
0
Shares

ทุกองค์กรย่อมมีการขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นการขัดแย้งระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง หรือความขัดแย้งของคนทำงานระดับเดียวกัน เพราะการทำงานร่วมของคนที่มาจากต่างที่ต่างถิ่น ย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และต่อให้แก้ไขอย่างไรก็ไม่เคยหมดไปจากองค์กรได้อย่างถาวร ถึงแม้ว่าจะแก้ไขไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถลดความขัดแย้งก่อนที่จะลุกลามจนถึงขั้นรุนแรงลงได้ แล้วการบริหารความขัดแย้งในองค์กรต้องทำอย่างไร? เรามีวิธีมาแนะนำค่ะ 

 

5 วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร

  1. เปิดใจยอมรับ เพื่อหาสาเหตุของปัญหา 

ไม่ว่าที่ไหนย่อมหนีความขัดแย้งไม่พ้น เพราะแม้แต่คนในครอบครัวเดียวกัน ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน มีความขัดแย้งและทะเลาะกันได้ ดังนั้น ต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่า ปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะความคิดเห็นของทุกคนมักจะแตกต่างกันได้ จึงควรรู้จักการบริหารเวลาให้เหมาะสม เพื่อหาสาเหตุของปัญหาให้เจอก่อน เพื่อจะได้หาทางแก้ไขให้ตรงจุด ไม่ควรเพิกเฉยหรือหนีปัญหา เพื่อแค่ให้มันจบ ๆ ไปในเวลานั้น เพราะจะยิ่งทำให้ปัญหาเกิดการสะสม หากความขัดแย้งภายในองค์กรไม่ได้รับการแก้ไขในทันที อาจเป็นจุดเริ่มต้นของ “น้ำผึ้งหยดเดียว” ที่ปัญหาเล็ก ๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่และรุนแรงขึ้นจนยากจะแก้ไขได้ในอนาคต 

  1. เจรจาด้วยเหตุผล โดยไม่ใช้อารมณ์ 

การสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม หรืองานที่ต้องทำร่วมกับผู้อื่น แต่เมื่อจะเริ่มบทสนทนาหรือเจรจาใด ๆ ก็ตาม ควรเป็นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา แต่อยู่ภายใต้ความมีเหตุมีผล ไม่สร้างความกดดันหรือความตึงเครียด เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง และเพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาให้มากที่สุด โดยผู้นำจะต้องเปิดรับฟังโดยไม่มีอคติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อย่าด่วนสรุปหรือรีบตัดสิน แต่ให้ฟังทุกมิติเพื่อเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด แล้วนำมาวิเคราะห์โดยใช้เหตุและผลอย่างถี่ถ้วน เพื่อหาแนวทางและสรุปการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างตรงประเด็นและเหมาะสมที่สุด 

  1. มุ่งที่ประเด็น ไม่ใช่ตัวบุคคล 

สำหรับการทำงานร่วมกัน ทุกคนและทุกตำแหน่งหน้าที่มีความสำคัญต่อทีม จึงควรยึดเป้าหมายหลักเดียวกันเป็นที่ตั้งในการทำงาน เมื่อปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ควรมุ่งไปที่ประเด็น ไม่ใช่ที่ตัวบุคคล ซึ่งผู้นำควรทำความรู้จักและให้ความเคารพในความแตกต่างของแต่ละคนในทีม ไม่ควรเลือกที่รัก มักที่ชัง จนเกิดความลำเอียงไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โฟกัสที่สาเหตุของปัญหา ตัดสินด้วยความยุติธรรม และสรรสร้างให้คนในทีมสามารถกลับมาสานสัมพันธุ์ที่ดีต่อกัน สามาถทำงานร่วมกันอย่างสบายใจ  ทำให้ระบบการทำงานสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น 

  1. สรุปการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภาพรวมเพื่อหาทางออกร่วมกัน 

เพราะทุกคนย่อมจะมีความคิดเห็นและไอเดีย ผู้นำจึงควรให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสนำเสนอไอเดีย แสดงความคิดเห็น และรับฟังความเห็นของกันและกัน เพื่อจะได้รับฟังมุมมองหลายมิติ อันอาจเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาขัดแย้ง และสามารถปรับปรุงไปในแนวทางที่ดีขึ้น โดยสิ่งสำคัญคือการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมที่มีความชัดเจน ถูกต้อง และเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อทีมและองค์กร 

  1. หาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิม 

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ควรมีการทำข้อตกลงร่วมกัน เพื่อรับรู้และยอมรับในกฏ กติกา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีกในอนาคต และถ้าหากเกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นอีก จะตต้องทำอย่างไร โดยนำผลจากการลดปัญหาความแย้งที่ได้มาเป็นบทเรียนตัวอย่าง ปัญหาความขัดแย้งสามารถยุติได้อย่างไร และผู้นำควรหมั่นพูดคุยกับสมาชิกในทีม หรือพนักงานในองค์กรบ่อย ๆ เพื่อรับความคิดเห็น และรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อจะได้หาวิธีการรับมือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่ปัญหาจะขยายเป็นวงกว้างจนยากต่อการแก้ไข 

วิธีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ได้ผลดี จะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขกันทุกฝ่าย ไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ่ง เพราะความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน คือ ความสามัคคีของคนในทีม และมีผู้นำที่ยุติธรรม  

 

You May Also Like

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้างดน้ำตาล 14 วัน

โดยปกติร่างกายต้องการน้ำตาลเพียง 24 กรัม / วัน เท่านั้น หรือประมาณ 4-6 ช้อนชา (เทียบเท่าน้ำผลไม้ประมาณ 200 มิลลิลิตร) แต่ถ้าได้รับปริมาณที่มากไป จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว เกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง และประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินลดลง น้ำตาลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  น้ำตาลธรรมชาติ ที่ได้จากผัก ผลไม้ต่างๆ (ฟรุกโตส) และน้ำตาลในนม (แล็กโทส) น้ำตาลสังเคราะห์ หรือน้ำตาลที่ปรุงแต่ง เช่น ขนมหวาน น้ำอัดลม…
View Post

ภูเขาไฟในไทยจะมีโอกาสปะทุซ้ำหรือไม่ 

จากการเกิดภัยธรรมชาติภูเขาไฟระเบิดของภูเขาไฟตองกา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ส่งผลให้เกิดควันภูเขาไฟและเถ้าถ่านที่เป็นมลพิษทางอากาศ พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไปไกลได้ถึงประมาณ 20 กิโลเมตร และเกิดคลื่นสึนามิสูงถึง 15 เมตร ซัดเข้าชายฝั่งของเกาะแมงโก้ ทำให้หมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเกาะหายไปแทบทั้งหมู่บ้าน เหตุภูเขาไฟระเบิดผลกระทบที่เกิดขึ้นรุนแรงจนทั้งเกาะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปช่วงระยะหนึ่ง และอีกหลายประเทศที่ชายฝั่งติดมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับความเสียหายรุนแรงจากภูเขาไฟปะทุลูกนี้ แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบ เพราะจุดภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดอยู่ห่างจากชายฝั่งของไทยไปประมาณ 9,500 กิโลเมตร แต่ก็ต้องมีการจับตามองและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด  ข่าวการเกิดภูเขาไฟหลายแห่งที่ยังคุกรุ่นอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนเทือกเขารอบมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ “วงแหวนแห่งไฟ” ที่หลายๆคนรู้จักกันดี ซึ่งมากกว่าร้อยละ 75% ของภูเขาไฟทั้งหมดบนโลก…
View Post

รวมอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ สไตล์ล้านนา ลำแต้ๆ

เมนูอาหารภาคเหนือ ที่ใครๆหลายคนชื่นชอบ บางคนอาจคุ้นเคยชื่อเพียงไม่กี่อย่าง แต่ที่จริงแล้ว ยังมีอาหารภาคเหนืออีกหลายเมนูที่น่าลิ้มลอง และอร่อยไม่แพ้อาหารภาคอื่นๆ บทความนี้ได้รวบรวมรายการอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ ทั้งที่อาจเคยได้ยิน และไม่เคยได้ยินมาก่อน ให้ทุกคนได้รู้จักและลองไปหาชิมกัน จะได้รู้ว่าอาหารล้านนานั้น ลำขนาด!!  แอ๊บหมู อาหารเหนือท้องถิ่นแต้ๆ ที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน แอ๊บหมู คืออาหารที่นำเนื้อหมูสดผสมกับไข่ไก่ ซึ่งจะต่างจากแอ๊บอาหารเหนือชนิดอื่นๆ คลุกเคล้ากับเครื่องปรุง แล้วห่อด้วยใบตอง จากนั้นนำไปทำให้สุกด้วยการย่างไฟ โดยการใช้ไฟอ่อนๆ จนข้างในสุก และมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน จอผักกาด แกงผักกาดเหนือ หรือ จอผักกาด อาหารพื้นบ้านล้านนา ใช้ผักกาดกวางตุ้งที่กำลังออกดอก…
View Post

ความหมายของแผงสวิตช์คืออะไร

แผงสวิตช์บอร์ด ที่เรามักจะเห็นได้ตามอาคาร ที่พักอาศัยระบบนิติบุคคล ตึกอาคารสูงๆ ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นกิจการ หรือรูปแบบอาคารใด ก็ต้องมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วรู้ไหมว่า “แผงสวิตช์” หรือ Switchboard panel ส่วนประกอบสำคัญของระบบไฟฟ้านี้ ทำหน้าที่อะไร และภายในตู้หน้าตาเรียบ ๆ นี้ มีส่วนประกอบอะไรข้างในบ้างนะ
View Post

มีเงินใช้ไม่ขัดสนด้วยวิธีการเก็บเงินตามทฤษฎี 6 Jars

Six Jars Money Management หรือการเก็บเงิน 6 กระปุก เป็นวิธีจัดการการเงิน แบ่งออกเป็น 6 ส่วน โดยการบริหารเงิน คือ การวางแผนการจัดระเบียบ และควบคุมระบบการเงิน ให้ตรงกับกิจกรรมในแต่ละส่วน เช่น กลุ่มเงินสำหรับการลงทุน กลุ่มเงินสำหรับค่าใช้จ่าย กลุ่มเงินสำหรับเก็บออม เป็นต้น ซึ่ง 6 Jars System เป็นหนึ่งในการบริหารเงินเก็บที่คิดค้นโดย T. Harv Eker นักคิดด้านการเงินการลงทุน…
View Post

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้ามมีอะไรบ้าง อย่าหาทำ ถ้าอยากขอพรสัมฤทธิ์ผล 

กระแสการบูชาท้าวเวสสุวรรณยังคงได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน โดยเฉพาะสายมูที่พลาดไม่ได้เช่นกัน แต่การบูชาท้าวเวสสุวรรณก็มีข้อห้ามเช่นกันนะ หากผู้บูชาท่านเผลอไปทำสิ่งเหล่านี้ อาจไม่เป็นที่ถูกใจองค์เวสสุวรรณ ขอเรื่องอะไรอาจไม่ได้ดั่งหวัง เพราะท่านไม่ปลื้มที่จะให้พรเสียแล้ว ดังนัันใครต้องการจะมู บูชาท้าวเวสสุวรรณให้สัมฤทธิ์ผล จะต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจ มีข้อห้ามอะไรบ้าง และอย่าไปทำผิดเชียวนา เพราะเราเตือนคุณแล้ว  วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผลจะต้องไม่ทำ 5 ข้อห้ามต่อไปนี้   ห้ามผิดศีล 5  ข้อห้ามข้อแรกที่ผู้บูชาท้าวเวสสุวรรณจะต้องยึดถือเคร่งครัด คือ ห้ามผิดศีล 5 ข้อ เด็ดขาด ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด ไม่ดื่มของมึนเมา…
View Post